U vezi Matematike Koja Je Kao Stvorena Za Tebe...

pročitajte o najnovijim NOVOSTIMA itd. ili malo vise o...

 

za početak časa & neki zadaci

 

prezentacije

 

 

matematičko drvo

 

uvod u matematiku kroz istoriju matematike

knjige i mašine iz istorije matematike

neki matematički koncepti u kontekstu

poznati matematičari

poznata 'matematička' deca

 

 

 

korisna izvinjenja - zašto nisi uradila/uradio domaći zadatak

pritisni ovde da saznaš zašto je matematika kao stvorena za tebe!

kontaktiraj me

 

 

Google
Pretraži Internet Pretraži www.mathsisgoodforyou.com

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ovaj vebsajt je napravljen za učenike srednjih škola koji uče matematiku i koji bi voleli da saznaju o njenoj istoriji. Originalni sajt, www.mathsisgoodforyou.com je napravljen u okviru mog Gatsby Teacher Fellowship-a koji sam držala akademske 2004-5 godine. Ovaj sajt, www.matematikajekaostvorenazatebe.com je napravljen pod okrićem Beogradske Otvorene škole (BOŠ) u toku kalendarske 2007. Materijali i sav tekst su pod zaštitom mog kopirajta i mogu se koristiti za privatnu svrhu studija i istraživanja, ali se nemogu čuvati, reprodukovati ili trasmitovati na bilo koji način, u bilo koje druge svrhe, ili čuvati u bilo kom sistemu (kompjuterskom ili ne) bez moje prethodne saglasnosti. Za sve grafike, fotografije, i dijagrame koje biste hteli reprodukovati sa ovog sajta molim Vas prvo me pitajte emailom.